• pagebanner

ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ

 • Golf towel

  ဂေါက်သီးသုတ်ပဝါ

  ကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များကုန်ကြမ်းပစ္စည်း - ၁၀၀% ချည်ပုံစံ ain လွင်ပြင်အသုံးပြုမှု - အားကစား၊ လက်ဆောင်အလေးချိန် - ၃၅၀-၅၀၀ ဂရမ်အရွယ်အစား - ၄၀x၆၀ စင်တီမီတာ - အရွယ်ရောက်သူများ - နည်းပညာ - နည်းပညာ - ယက်၊ အရွယ်အစား: 40x60cm3 ။ အလေးချိန် - ၃၅၅-၅၀၀ ဂ ၄.၄ နှစ်သက်သောင့်သက်သာရှိသောရေစုပ်ယူမှု ၅. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးမှု။ AzO free.6.Minimum Order အရေအတွက် - 30007. ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် - ၃၅၀၀၀၀ Piece / Pieces / Month8.100% ဝါဂွမ်းပစ္စည်းများသာမကပျော့ပျောင်းမှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိရုံသာမကဘဲ အယ် ...

 • Golf towel

  ဂေါက်သီးသုတ်ပဝါ

  ကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များကုန်ကြမ်းပစ္စည်း - ၁၀၀% ချည်ပုံစံ ain လွင်ပြင်အသုံးပြုမှု - အားကစား၊ လက်ဆောင်အလေးချိန် - ၃၅၀-၅၀၀ ဂရမ်အရွယ်အစား - ၄၀x၆၀ စင်တီမီတာ - အရွယ်ရောက်သူများ - နည်းပညာ - နည်းပညာ - ယက်၊ အရွယ်အစား: 40x60cm3 ။ အလေးချိန် - ၃၅၅-၅၀၀ ဂ ၄.၄ နှစ်သက်သောင့်သက်သာရှိသောရေစုပ်ယူမှု ၅. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးမှု။ AzO free.6.Minimum Order အရေအတွက် - 30007. ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် - ၃၅၀၀၀၀ Piece / Pieces / Month8.100% ဝါဂွမ်းပစ္စည်းများသာမကပျော့ပျောင်းမှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိရုံသာမကဘဲ အယ် ...

 • Golf Towel

  ဂေါက်သီးသုတ်ပဝါ

  ကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များကုန်ကြမ်းပစ္စည်း - ၁၀၀% CottonStyle: ရိုးရိုးအသုံးပြုမှု - အားကစား၊ လက်ဆောင်အလေးချိန် - ၃၅၀-၅၀၀ gsm အရွယ် - ၄၀x၆၀ စင်တီမီတာ - အရွယ်ရောက်သူများ - နည်းပညာ - နည်းပညာ - ရက်ကန်းသားပုံစံ - လျင်မြန်စွာ - ပုံသဏ္:ာန် - မူလအစ - Hebei China ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် 1.Material: 100% cotton2 ။ အရွယ်အစား: 40x60cm3 ။ အလေးချိန် - ၃၅၅-၅၀၀ ဂ ၄.၄ နှစ်သက်သောင့်သက်သာရှိသောရေစုပ်ယူမှု ၅. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးမှု။ AzO free.6.Minimum Order အရေအတွက် - 30007. ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် - ၃၅၀၀၀၀ Piece / Pieces / Month8.100% ဝါဂွမ်းပစ္စည်းများသာမကပျော့ပျောင်းမှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိရုံသာမကဘဲ als ...

 • Golf Towel

  ဂေါက်သီးသုတ်ပဝါ

  ကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များကုန်ကြမ်းပစ္စည်း - ၁၀၀% CottonStyle: ရိုးရိုးအသုံးပြုမှု - အားကစား၊ လက်ဆောင်အလေးချိန် - ၃၅၀-၅၀၀ gsm အရွယ် - ၄၀x၆၀ စင်တီမီတာ - အရွယ်ရောက်သူများ - နည်းပညာ - နည်းပညာ - ရက်ကန်းသားပုံစံ - လျင်မြန်စွာ - ပုံသဏ္:ာန် - မူလအစ - Hebei China ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် 1.Material: 100% cotton2 ။ အရွယ်အစား: 40x60cm3 ။ အလေးချိန် - ၃၅၅-၅၀၀ ဂ ၄.၄ နှစ်သက်သောင့်သက်သာရှိသောရေစုပ်ယူမှု ၅. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးမှု။ AzO free.6.Minimum Order အရေအတွက် - 30007. ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် - ၃၅၀၀၀၀ Piece / Pieces / Month8.100% ဝါဂွမ်းပစ္စည်းများသာမကပျော့ပျောင်းမှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိရုံသာမကဘဲ အယ် ...

 • Golf Towel

  ဂေါက်သီးသုတ်ပဝါ

  ကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များကုန်ကြမ်းပစ္စည်း - ၁၀၀% ချည်ပုံစံ ain လွင်ပြင်အသုံးပြုမှု - အားကစား၊ လက်ဆောင်အလေးချိန် - ၃၅၀-၅၀၀ ဂရမ်အရွယ်အစား - ၄၀x၆၀ စင်တီမီတာ - အရွယ်ရောက်သူများ - နည်းပညာ - နည်းပညာ - ယက်၊ အရွယ်အစား: 40x60cm3 ။ အလေးချိန် - ၃၅၅-၅၀၀ ဂ ၄.၄ နှစ်သက်သောင့်သက်သာရှိသောရေစုပ်ယူမှု ၅. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးမှု။ AzO free.6.Minimum Order အရေအတွက် - 30007. ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် - ၃၅၀၀၀၀ Piece / Pieces / Month8.100% ဝါဂွမ်းပစ္စည်းများသာမကပျော့ပျောင်းမှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိရုံသာမကဘဲ အယ် ...

 • Golf Towel

  ဂေါက်သီးသုတ်ပဝါ

  ကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များကုန်ကြမ်းပစ္စည်း - ၁၀၀% ချည်ပုံစံ ain လွင်ပြင်အသုံးပြုမှု - အားကစား၊ လက်ဆောင်အလေးချိန် - ၃၅၀-၅၀၀ ဂရမ်အရွယ်အစား - ၄၀x၆၀ စင်တီမီတာ - အရွယ်ရောက်သူများ - နည်းပညာ - နည်းပညာ - ယက်၊ အရွယ်အစား: 40x60cm3 ။ အလေးချိန် - ၃၅၅-၅၀၀ ဂ ၄.၄ နှစ်သက်သောင့်သက်သာရှိသောရေစုပ်ယူမှု ၅. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးမှု။ AzO free.6.Minimum Order အရေအတွက် - 30007. ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် - ၃၅၀၀၀၀ Piece / Pieces / Month8.100% ဝါဂွမ်းပစ္စည်းများသာမကပျော့ပျောင်းမှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိရုံသာမကဘဲ အယ် ...

 • Golf Towel

  ဂေါက်သီးသုတ်ပဝါ

  ကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များကုန်ကြမ်းပစ္စည်း - ၁၀၀% ချည်ပုံစံ ain လွင်ပြင်အသုံးပြုမှု - အားကစား၊ လက်ဆောင်အလေးချိန် - ၃၅၀-၅၀၀ ဂရမ်အရွယ်အစား - ၄၀x၆၀ စင်တီမီတာ - အရွယ်ရောက်သူများ - နည်းပညာ - နည်းပညာ - ယက်၊ အရွယ်အစား: 40x60cm3 ။ အလေးချိန် - ၃၅၅-၅၀၀ ဂ ၄.၄ နှစ်သက်သောင့်သက်သာရှိသောရေစုပ်ယူမှု ၅. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးမှု။ AzO free.6.Minimum Order အရေအတွက် - 30007. ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် - ၃၅၀၀၀၀ Piece / Pieces / Month8.100% ဝါဂွမ်းပစ္စည်းများသာမကပျော့ပျောင်းမှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိရုံသာမကဘဲ အယ် ...

 • Golf Towel

  ဂေါက်သီးသုတ်ပဝါ

  ကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များကုန်ကြမ်းပစ္စည်း - ၁၀၀% ချည်ပုံစံ ain လွင်ပြင်အသုံးပြုမှု - အားကစား၊ လက်ဆောင်အလေးချိန် - ၃၅၀-၅၀၀ ဂရမ်အရွယ်အစား - ၄၀x၆၀ စင်တီမီတာ - အရွယ်ရောက်သူများ - နည်းပညာ - နည်းပညာ - ယက်၊ အရွယ်အစား: 40x60cm3 ။ အလေးချိန် - ၃၅၅-၅၀၀ ဂ ၄.၄ နှစ်သက်သောင့်သက်သာရှိသောရေစုပ်ယူမှု ၅. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးမှု။ AzO free.6.Minimum Order အရေအတွက် - 30007. ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် - ၃၅၀၀၀၀ Piece / Pieces / Month8.100% ဝါဂွမ်းပစ္စည်းများသာမကပျော့ပျောင်းမှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိရုံသာမကဘဲ အယ် ...

 • Golf Towel

  ဂေါက်သီးသုတ်ပဝါ

  ကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များကုန်ကြမ်းပစ္စည်း - ၁၀၀% ချည်ပုံစံ ain လွင်ပြင်အသုံးပြုမှု - အားကစား၊ လက်ဆောင်အလေးချိန် - ၃၅၀-၅၀၀ ဂရမ်အရွယ်အစား - ၄၀x၆၀ စင်တီမီတာ - အရွယ်ရောက်သူများ - နည်းပညာ - နည်းပညာ - ယက်၊ အရွယ်အစား: 40x60cm3 ။ အလေးချိန် - ၃၅၅-၅၀၀ ဂ ၄.၄ နှစ်သက်သောင့်သက်သာရှိသောရေစုပ်ယူမှု ၅. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးမှု။ AzO free.6.Minimum Order အရေအတွက် - 30007. ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် - ၃၅၀၀၀၀ Piece / Pieces / Month8.100% ဝါဂွမ်းပစ္စည်းများသာမကပျော့ပျောင်းမှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိရုံသာမကဘဲ ဒါ့အပြင် ...

 • Printed golf towel

  ပုံနှိပ်ဂေါက်သီးသုတ်ပဝါ

  ကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များကုန်ကြမ်းပစ္စည်း - ၁၀၀% ချည်ပုံစံ: Jacquard - အားကစား၊ လက်ဆောင် - ၃၅၀-၅၀၀ gsm အရွယ် - ၄၀x60 စင်တီမီတာအရွယ် - အရွယ်ရောက်သူများ - နည်းပညာ - ယက်လုပ်ခြင်း - လျင်မြန်စွာ - ပုံသဏ္:ာန် - တည်နေရာ - Hebei China ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက် ၁။ ပစ္စည်း ၁၀၀% ဝါဂွမ်း ၂ ။ အရွယ်အစား: 40x60cm3 ။ အလေးချိန် - ၃၅၅-၅၀၀ ဂ ၄.၄ နှစ်သက်သောင့်သက်သာရှိသောရေစုပ်ယူမှု ၅. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးမှု။ AzO free.6.Minimum Order အရေအတွက် - 30007. ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် - ၃၅၀၀၀၀ Piece / Pieces / Month8.100% ဝါဂွမ်းပစ္စည်းများသာမကပျော့ပျောင်းမှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိရုံသာမကဘဲ ...

 • bamboo reactive printed golf towel

  ဝါးတုံ့ပြန်ပုံနှိပ်ဂေါက်သီးသုတ်ပဝါ

  လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်အချက်အလက်များပစ္စည်းများ: 100% Banboo Fiber ပုံစံ: ပုံနှိပ်ခြင်းအမျိုးအစား: ဂေါက်သီးသုတ်ပဝါနည်းပညာများ: ရက်ကတ်အရွယ်အရွယ် - အရွယ်ရောက်သူများပုံစံ - စတုရန်းအသုံးပြုခြင်း - အိမ်၊ ဟိုတယ်၊ အားကစား၊ လေယာဉ်ပျံ၊ လက်ဆောင်အသွင်အပြင် - ဖိအား၊ ဖြုတ်နိုင်သောအရွယ်အစား - ၆၀x၁၂၀ စင်တီမီတာမူရင်း - Hebei China အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် bamboo reactive stamped golf towel ၁,၁၁%% bamboo fiber.2, A-level.3 ပျော့ပျောင်း။ သက်တောင့်သက်သာရှိခြင်း 4, ကောင်းမွန်သောရေကိုစုပ်ယူသည်။ bambooreactive printinggolf သုတ်ပဝါ 1) 100% microfiber fabric.2) A-le ...

 • cotton golf towel

  ဝါဂွမ်းဂေါက်သီးသုတ်ပဝါ

  ကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များကုန်ကြမ်းပစ္စည်း - ၁၀၀% ချည်ပုံစံ ain လွင်ပြင်အသုံးပြုမှု - အားကစား၊ လက်ဆောင်အလေးချိန် - ၃၅၀-၅၀၀ ဂရမ်အရွယ်အစား - ၄၀x၆၀ စင်တီမီတာ - အရွယ်ရောက်သူများ - နည်းပညာ - နည်းပညာ - ယက်၊ အရွယ်အစား: 40x60cm3 ။ အလေးချိန် - ၃၅၅-၅၀၀ ဂ ၄.၄ နှစ်သက်သောင့်သက်သာရှိသောရေစုပ်ယူမှု ၅. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးမှု။ AzO free.6.Minimum Order အရေအတွက် - 30007. ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် - ၃၅၀၀၀၀ Piece / Pieces / Month8.100% ဝါဂွမ်းပစ္စည်းများသာမကပျော့ပျောင်းမှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိရုံသာမကဘဲ ...

12 နောက်> >> စာမျက်နှာ ၁ / ၂